Kosmētikas izmēģinājumi uz dzīvniekiem: Eiropas parlamenta locekļi ierosina aizliegumu visā pasaulē

Eiropas Savienībai līdz 2023. gada jāuzsāk diplomātisks aizliegums kosmētikas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, paziņoja Eiropas Parlamenta vides komitejas locekļi.

Eiropas Savienībā visu uz dzīvniekiem pārbaudītu kosmētikas līdzekļu tirdzniecība ir aizliegta kopš 2013. gada.

Deputāti norāda, ka tas nav kavējis ES kosmētikas rūpniecību plaukumu, un tā nodrošina apmēram divus miljonus darba vietu. Tomēr aptuveni 80% pasaules valstu joprojām atļauj veikt izmēģinājumus uz dzīvniekiem un tirgot kosmētiku, kas izmēģināta uz dzīvniekiem. Eiropas Parlamenta deputāti arī atzīmē, ka ES sistēmā ir parādījušās nepilnības, jo daži kosmētikas līdzekļi, kas tiek ieviesti ES tirgū, tiek testēti uz dzīvniekiem ārpus ES, pirms tos atkārtoti testē ES, izmantojot alternatīvas metodes.

Viņi arī atzīmē, ka lielākā daļa kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu tiek izmantoti arī daudzos citos produktos, piemēram, farmācijā, mazgāšanas līdzekļos vai pārtikā, un tādēļ tos var pārbaudīt ar dzīvniekiem saskaņā ar atšķirīgu tiesisko regulējumu. Viņi aicina ES atbalstīt alternatīvu testēšanas metožu izstrādi.

Joprojām trūkst uzticamu datu par Eiropas Savienībā importēto kosmētikas līdzekļu izmēģinājumiem uz dzīvniekiem. ES arī būtu jāpārliecinās, ka neviens produkts, kas ielaists tirgū, nav ticis pārbaudīts uz dzīvniekiem trešā valstī.

Lai tuvotos mērķim visā pasaulē aizliegt gan kosmētikas produktu, gan to sastāvdaļu izmēģinājumus uz dzīvniekiem, deputāti aicina ES līderus izmantot savus diplomātiskos tīklus, lai izveidotu koalīciju un uzsāktu starptautisku konvenciju ANO ietvaros. Aizliegumam jābūt efektīvam līdz 2023. gadam, viņi saka.

Viņi arī vēlas pārliecināties, ka ES aizliegums netiek vājināts ne tirdzniecības sarunās, ne Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumos.

Saskaņā ar 2016. gada marta īpašo Eirobarometra pētījumu Nr. 442 89% ES iedzīvotāju piekrīt, ka ES vajadzētu vairāk darīt, lai veicinātu lielāku izpratni par dzīvnieku labturības nozīmi starptautiskā mērogā, un 90% ES pilsoņu piekrīt, ka ir svarīgi izveidot augstus dzīvnieku labturības standartus, kas tiek atzīti visā pasaulē.

Tulkots no Eiropas Savienības publicētās oriģinālās angļu versijas šādā tīmekļa vietnē http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180219IPR98116/animal-testing-of-cosmetics-meps-call-for-worldwide-ban: ‘© Eiropas Savienība, 2018 – Avots: Eiropas Parlaments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s