VĒRTĒŠANA

KURŠ IZSKATĪS PIETEIKUMUS?
 Pieteikumu datu izskatīšanu veic kvalitātes, profesionālās kompetences, vērtējumu izstrādātāji.
Vērtēšanas veidlapas izstrādātājs: Skaistumkopšanas nozares izglītības kvalitātes fonds
KAS TIKS VĒRTĒTS?
SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTA PROFESIONĀLĀ IZAUGSME UN ATTĪSTĪBA 
Izglītība- profesionālās kvalifkācijas dokuments
Juridiskā forma- nodokļu maksātājs (SIA, IK, pašnodarbinātais utt.)
Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējs- profesionālā pieredze 1-10 gadi
Pieteikumam pievienoti kvalitatīvi fotoattēli, kuros attēloti darbi, vai kandidāts darba vidē, kuri tiek pozicionēti sabiedrībā
Vai tika ieteikts Beauty Expert Award izstrādātajā aptaujā “Kuri Latvijā ir labākie skaistumkopšanas speciālisti” sabiedrības ieteikumi
Nepārkāpj savas profesionālās kompetences, pamatojoties uz profesijai izstrādāto standartu(kosmētiķis, skaistumkopšanas spec.kosmetoloģijā)
Latvijas Amatniecības Kameras- amata zellis(3.kv.līmenis) (Amatniecības kvalifikācijas Nozaru profesiju kartēs) 3-4 gadi praktiskā darba pieredze
Profesionālās ētikas normu ievērošana. Īstenot praksē personīgo un salona profesionālo tēlu. Speciālista tēls publiskajā vidē, kādu sniedz apkārtējai sabiedrībai par to, kāds ir  izcils speciālists tādējādi veicinot nozares prestiža vairošana ar savu profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti
Apmeklē valsts skaistuma industrijas izstādes.
Pieteikumam pievienots video materiāls
Apmeklē tālākizglītības apmācības Latvijā. (Nepārtraukti iegūst zināšanas un pilnveido savu profesionālo attīstību).
Facebook vietnē- lapas izveidošana, lai klienti varētu ievietot savus vērtējumus – reitinga vidējais vērtējums vai atsauksmju forma,klientiem publiski pieejamā citā interneta vietnē
Izstrādāts personīgais profesionālais blogs
Aktīvs savas nozares asociācijas biedrs, savas nozares aizstāvis
Droši un efektīvi risinājumi klientu apkalpošanā
Droši un efektīvi risinājumi higiēnā un sanitārijā
Privātprakse savā kabinetā
Izglīto klientus par viņu izmantojamās kosmētikas līdzekļu sastāvdaļām
Personīgais mārketings-veido konkursus ar bezmaksas procedūrām ,dāvanu kartēm
Apmeklē starptautiskās skaistuma industrijas izstādēs-ārvalstīs. (Nepārtraukti iegūst zināšanas un pilnveido savu profesionālo attīstību).
Dalība valsts skaistuma industrijas konkursos. (Nepārtraukti iegūst zināšanas un pilnveido savu profesionālo attīstību).
Profesionālās kosmētikas izplatīājs/konsultants
Izceļ, popularizē,attīsta kādu no skaistumkopšanas nozares profesijām
Ekoloģisks (videi draudzīgs) risinājums
Apmācīttiesīga persona(kosmētīķis, skaistumkopšanas spec.kosmetoloģijā)
Sociālā atbildība
Darba pieredze augsta līmeņa, klientu novērtētākajos skaistumkopšanas salonos
Inovatīvi procedūru risinājumi.
Labdarība- Sociāli atbildīgs pakalpojumu sniedzējs- organizē,dalība labdarības pasākumos-nesavtīgs darbs nozares labā.
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs.
Izstrādāta personīgā profesionālā mājaslapa
Profesionālā pieredze 10-30 gadi
Dalība dažādos projektos
Piedāvā jaunajiemstudentiem prakses vietas
Apmācību organizators un vadītājs
Meistarklašu autors
Interesanta un inovatīva profesionālā darbība, pasniegšanas, pakalpojumu stils, noformējums
SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTA PROFESIONĀLĀ IZAUGSME UN ATTĪSTĪBA 
Setificēts profesionālās kosmētikas zīmolu treneris Latvijā, Baltijā,Pasaulē
Skaistumkopšanas salona īpašnieks/dibinātājs
Skaistumkopšanas uzņēmuma īpašnieks/dibinātājs
Veido un izstrādā dažādus produktus, veido savu zīmolu,veiksmīgi popularizē un pārdod produkciju (kosmētikas maki, matu rotas, frizieru priekšauti,apmetņi, kosmētikas otas.utt.)
Sertificēta kosmētikas produkta ražošana, izstrāde labratorijā, pārdošana
Skaistumkopšanas veikala īpašnieks/dibinātājs
Studējis vai praktizējis pētījumu jomā Latvijā
Skaistumkopšanas nozares izstrādāto sprogrammu pasniedzējs
Studējis vai praktizējies pētījumu jomā Pasaulē
Izstrādāti, īstenoti projekti nozares ietvaros
Autordarbi interneta portālos
Autordarbi laikrakstos
Sadarbība ar žurnāliem kā ekspertam
Sadarbība ar žurnāliem kā profesionālim
Pasniedzējs valsts atzītā izglītības stumkopšanas iestādē- Apmāca skaistumkopšanas nozares studentus
Dalība starptautiskās skaistuma industrijas izstādēs, konkursos- iegūtas godalgas
Izcili sasniegumi sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, organizatoriskos procesus.
Piedalās TV raidījumos, kā eksperts
Piedalās TV raidījumos  profesionālis
Apmāca speciālistus starptautiskiem konkursiem, iegūstot godalgas
Sniedz savus pakalpojumus lielākajiem uzņēmumiem,populāriem zīmoliem Latvijā,Pasaulē/sadarbība,produktu reklāmas
Sniedz savus pakalpojumus  Latvijā, Pasaulē populāriem cilvēkiem, videoklipi, koncerti
Vada ar profesiju saistītus seminārus Valsts izglītības satura centrs ESF projekta ietvaros
Vada meistaru komandu-  koncertos, pasākumos utt.
Dalība dažādos ESF projektos
Latvijas Amatniecības Kameras- akadēmiski izglītots amata meistars (5.kv.līmenis) (Amatniecības kvalifikācijas Nozaru profesiju kartēs)
Vienota valsts standarta eksāmenu jautājumu izstrādes Latvijā
Profesijas standarta projekta izstrāde eksperta pakalpojumi
Eksaminēšanas komisijas sastāvā izglītības iestādes
Skaistumkopšanas nozares asociācijas pārstāvis, prezidents, valdes loceklis, valdes priekšsēdētājs
Dalība nozīmīgos projektos nozares ietvaros
Profesionālā pieredze virs 40 gadiem
Popularizē Latvijas vārdu pasaulē, ieguldījums
Izstrādāti, īstenoti projekti nozares ietvaros
Skaistumkopšanas izglītības iestādes dibinātājs/direktors
Skaistumkopšanas grāmatas autors
Apbalvojumi (Uzņēmumu, pašvaldību, valsts pateicības, atzinības)
Starptautiskās kategorijas tiesnesis un konkursu treneris

Mazais un Lielais salons

Plaša spektra pakalpojuma klāsts

 

 
Interesanta un inovatīva uzņēmējdarbība

 

 
Salona atrašanās vietas- vairāki saloni

 

 
Biedri kādā no asociācijām

 

 
Skaistumkopšanas speciālisti salonā ir ar iegūtu kvalificētu izglītību 2.,3.,4.kvalifikācijas līmeņa vai Latvijas Amatniecības Kameras diplomu

 

 
Veiksmīgs salona interjera dizains

 

 
Gaisa attīrīšanas sistēma

 

 
Atsevišķas telpas darbiniekiem, pilnvērtīga virtuve, atpūtas telpa un birojs ar konferenču galdu

 

 
Rūpīgi atlasīti kosmētikas zīmoliem

 

 
Sekotāju skaits Facebook lapai

 

 
Salona vērtējums un atsauksmju skaits Facebook lapā

 

 
Publikācijas žurnālos

 

 
Piedāvā augstas kvalitātes pakalpojumus

 

 
Piedāvā darbiniekiem papildus tālākizglītību

 

 
Bērniem draudzīgs uzņēmums- ierīkots atsevišķš bērnu laukums utt. bērnu pārtinamā virsma.

 

 
Piedāvā darbiniekiem papildus tālākizglītību

 

 
Personām ar īpašām vajadzībām draudzīgs uzņēmums

 

 
Vecāku gada gājumu personām draudzīgs uzņēmums

 

 
Izstrādāta klientu apkalpošanas sistēma

 

 
Reizi gadā uzņem praktikantu

 

 
Dalība labdarības pasākumos

 

 
Ekoloģisks videi draudzīgs risinājums

 

 
Atzinības raksti

 

 
Profesionālās ētikas normu ievērošana. Īstenot praksē personīgo un salona profesionālo tēlu.  
Droši un efektīvi risinājumi higiēnā un sanitārijā

 

 
Personīgais mārketings-veido konkursus ar bezmaksas procedūrām ,dāvanu kartēm

 

 
Pateicību raksti

 

 
Juridiskā forma- nodokļu maksātājs

 

 
Dalība nozīmīgos projektos nozares ietvaros

 

 
Dalība TV raidījumos

 

 
Veido un izstrādā dažādus produktus, veido savu zīmolu,veiksmīgi popularizē un pārdod produkciju (kosmētikas maki, matu rotas, frizieru priekšauti,apmetņi, kosmētikas otas.utt.)

 

 
Izceļ, popularizē,attīsta skaistumkopšanas nozares profesijas struktūru

 

 
Atbildīgs pakalpojumu sniedzējs  
Uz attīstību tendēts pakalpojumu sniedzējs  
Un inovāciju vērts pakalpojumu sniedzējs  
Ilgstpēja  

 

Pieteikumi tiek vērtēti balstoties uz iesniedzēja norādīto informāciju un internetā pieejamām publikācijām.Nosūtot fotogrāfijas un video failus, autors apliecina, ka turpmāk tās var tikt izmantotas “Beauty Expert Award” informatīvajos materiālos gan elektroniskā, gan drukātā veidā, bez laika un teritoriālā ierobežojuma, un garantē ka pret “Beauty Expert Award” nebūs pamata un netiks vērsti nekāda veida prasījumi, t.sk. materiāla rakstura prasījumi saistībā ar autortiesībām un mantiskajām tiesībām. 
Nosūtot fotogrāfijas un video failus konkursam, to autors garantē, ka konkursam iesniegto fotogrāfiju radīšanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu autortiesības un/vai mantiskās tiesības. Fotogrāfiju autors uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties “Beauty Expert Award”, ja trešās personas ceļ pretenzijas par konkursam iesūtīto fotogrāfiju vai tā atsevišķu fragmentu autorību. 
Kandidāts ir atbildīgs par personām, kuras atrodas viņa fotogrāfijās un apņemas nosūtīt tikai to personu fotogrāfijas, kuras tam devušas rakstisku vai mutisku atļauju, pretējā gadījumā, kandidāts apņemas uzņemties visu atbildību par jebkādiem iebildumiem un pretenzijām.
Sagatavojot un nosūtot nepieciešamos dokumentus konkursam, autors piekrīt visiem konkursa noteikumiem un nosacījumiem. 
Iesniedzot pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa, pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem. Iesniedzot pieteikumu, iesniedzējs piekrīt, ka viņa vai/ vai uzņēmuma dati tiek apstrādāti Latvijas skaistumkopšanas nozares Gada balvas “Beauty Expert Award” ietvaros ar mērķi- pieteikumu apstrādē, pieteikumu vērtēšanas procesā. Pasākuma norises laikā, kā arī pasākuma publikācijās – http://www.beautyexpert.lv, soc.tīklos- facebook, instagram- beauty expert, beauty expert award un Beauty Expert Award sadarbības partneru interneta vietnēs, medijos, žurnālos.
Es, pieteikuma iesniedzējs piešķiru- Beauty Expert Award un skaistumkopšanas nozares izglītības kvalitātes fondam atsaucamas, pastāvīgas un bez atlīdzības tiesības un izmantot, reproducēt, rediģēt, attēlot, pārsūtīt, sagatavot, modificēt, publicēt un citādi izmantot visu vai jebkuru manu pieteikuma materiālu daļu un visos plašsaziņas līdzekļos kas tagad ir zināms vai turpmāk tiks izveidots, internetā un visā pasaulē. Kā arī Beauty Expert Award ietvaros, kādam no sadarbības partneriem. Es piekrītu aizstāvēt Beauty Expert Award pret, to kurš vēlas iesniegt prasību vai prasības tiesā, saistībā par manu pieteikuma saturu, vai kāda cita veida dēļ, kas rodas, publicēšanas vai rādīšanas jebkurā interneta vietnē, medijos vai žurnālā. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir atbildīgs par personām, kuras atrodas viņa foto un video materiālos un apņemas nosūtīt tikai tos video, kuras tam devušas rakstisku vai mutisku atļauju, pretējā gadījumā, kandidāts apņemas uzņemties visu atbildību par jebkādiem iebildumiem un pretenzijām. Esmu informēts par to, ka jebkurā laikā varu atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei- nosūtot atteikuma informāciju uz info@beautyexpert.lv
Pārzinis: nodibinājums “skaistumkopšanas nozares izglītības kvalitātes fonds”
Šajā nozarē ir ļoti liels skaits patiešām labu profesionāļu un izvērtēt kurš ir labākais- ir komplicēti ,tam  tiek veidoti speciāli  konkursi un čempionāti . Bet mēs Beauty Expert Award vēlētos izcelt tos, kuri aktīvi darbojušies šajā nozarē sevi pilnveidojuši, strādājuši ne tikai ar klientiem, bet arī sabiedrības labā (sociāli projekti, publikācijas,zinātniski darbi. “Beauty Expert Award” balvas atzinība ir motivācijas veicināšanai,  par aktīvu darbību, ieguldījumiem nozarē, veiksmīgu attīstību, inovatīvu, sociāli atbildīgu saimniecisko darbību.
Balvas piešķiršana visās kategorijās ir vērsta uz izcilību, pamatojoties uz visaptverošu skatījumu uz izaugsmi. Atbilstību profesijas būtības aprakstam un uz Beauty Expert Award izveidotiem pamatkritērijiem- attīstība, inovācija, atbildība, ilgstpēja.

BEAUTY EXPERT

%d bloggers like this: