VĒRTĒŠANA

KAS TIKS VĒRTĒTS?
Pieteikumi tiks vērtēti visā to kopumā, iezīmējot katras atsevišķas sadaļas, kā pieteikums ir izveidots, cik rūpīgi ir aizpildīts, kā speciālists sevi pozicionē Beauty Expert Award pārstāvjiem, kā pozicionē savās profesionālajās interneta vietnēs, kādas ir to radošās vai inovatīvās publikācijas, tiks uzskaitītas pozitīvās klientu atsauksmes, kopējais reitings. Pieteikumā pievienoto fotogrāfiju, video, interneta vietņu, darbu kvalitāte.utt. Mēs vēlamies, lai Beauty Expert Award gadu no gada iedvesmo Latvijas skaistumkopšanas speciālistus kļūt vēl labākiem, vēl izcilākiem tādējādi veicinot skaistumkopšanas nozares prestiža vairošanu. Balvas vērtēšana balstās uz  statistikas rādījumiem un uz neatkarīgo skaistumkopšanas nozares pietuvināto vērtēšanas komisijas dalībnieku  vērtējumiem, balstoties “Beauty Expert Award” 2019 izstrādātiem kritērijiem, kuri ir balstīti uz četrām BEAUTY EXPERT AWARD pamatnostādnēm- Attīstība, Ilgstspēja, Inovācija, Atbildība.
1.STATISTIKAS RĀDĪJUMI
Mēs dzīvojam digitālā laikmetā, kurā ik vienam mūsdienīgam speciālistam, kurš ir uz attīstību tendēts ir svarīgi ne tikai izcili veikt savu profesionālo darbu atbilstoši profesijas kompetencēm, bet arī veidot savu paštēlu savu potenciālo un esošo klientu acīs. Digitālie kanāli un sociālie tīkli mums piedāvā visu informāciju par jebkuru speciālistu- publikācijas, aktivitātes, paštēls, klientu atsauksmes, komunikācijas stils ar klientiem utt., Tādēļ balvas viena no vērtēšanam tiek balstīta uz Jūsu statistikas rādītājiem- digitālajos kanālos un sociālajos tīklos.Ik vienam Latvijas iedzīvotājam, interesentam tika dota iespēja ieteikt labākos speciālistus Latvijā  Beauty Expert Award izstrādātās aptaujas ietvaros, kura tika izvietota no 1.decembra- 31.janvārim pasākuma vietnēs-  “Kuri Latvijā ir labākie skaistumkopšanas speciālisti?”https://www.visidati.lv/aptauja/1414744236/   Tiks saskaitītas balsis par katru speciālistu.
Skaistumkopšanas nozares izglītības kvalitātes fonds  apkopo speciālista pieteikumu un pieejamo informāciju interneta vietnēs, izdarot atzīmes šādās sadaļās: 
1.Izglītība- IR
2.Saimnieciskās darbības veicējs-IR (0,5p)
3.Pozitīvo atsauksmju skaits izvērtējot profesionālo darbību interneta vietnes tai skaitā Facebook, Beauty Expert Award izstrādātajā aptaujā “Kuri Latvijā ir labākie skaistumkopšanas speciālisti?”https://www.visidati.lv/aptauja/1414744236/  – Atsauksmju skaits ..   Facebook … -20, (1p) 20-50,(2p)50-100, (3p)100-…(4p)   BeautyExpertAward aptauja  no 50-100 (1p) 200-500 (2p) 500-.. (3p)
4.Reitinga vērtējums Facebook- ..zem 4, (0p)virs 4, (1p) 5(2p)
5.Video materiāls – IR (0,5p)/ NAV(0p)
6.Foto materiāli – IR(0,5 p)/NAV (0p)
7.Apbalvojumi- IR (0,5p) / NAV (0p)
8.Speciālista profesionālās interneta lapas un vietnes kvalitāte (izsmeļoša informācija, kvalitatīvi raksti, pakalpojumu klāsts)- Nav/ Apmierinoši(0,5p)/ Izcili (1p)
9.Pieteikums aizpildīts korekti, atbildot uz visiem jautājumiem, paplašinātos teikumos pēc standarta- Nav/Apmierinoši(0,5p)/ Izcili (1p)
10.Interesanta, inovatīva profesionālā darbība- fonda novērtējums Izcili (1p)

2. VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS VĒRTĒJUMI
Beauty Expert Award 2019 vērtēšanas komisija ir neatkarīga komisija, kura ir pietuvināta skaistumkopšanas nozarei. Vērtēšanas komisijas locekļi ir kompetenti un zinoši skaistumkopšanas nozarē. Vērtēšanas komisijas dalībnieki ir Latvijas populārāko skaistumkopšanas nozares žurnālu vadītāji un skaistuma sadaļu redaktori, kā arī skaistumkopšanas nozares vadošāko interneta portālu pārstāvji. Neatkarīgā, komisija nepārstāv dalībnieku intereses, nav saistīti ar dalībnieku un neatrodas citādā interešu konflikta situācijā (Nav izglītības iestāžu pārstāvji, nav skaistumkopšanas nozares asoicāciju pārstāvji). Izvērtējot pretendentus, žūrijas komisijas locekļi ir objektīvi.
Papildus statistikas rādītājiem, mums “Beauty Expert Award” svarīgs ir dažādu skaistumkopšanas nozares mediju pārstāvju viedoklis, kuri varēs iepazīties ar visu kandidātu pieteikumiem. Mediji ļoti rūpīgi, izskatīs pieteikumus un pievienos savu vērtējumu. “Beauty Expert Award” nepārbaudīs Jūsu profesionālās prasmes- teorētiskās vai praktiskās, to mēs atstāsim pārvaldībā skaistumkopšanas nozares asociācijām vai izglītības iestādēm. Mēs vēlamies redzēt izcilu skaistumkopšanas speciālistu pamatojoties uz mūsu pamatnostādnēm- Atbildība, Inovācija, Attīstība, Ilgstspēja.Vērtēšanas komisijas sastāvā ir skaistumkopšanas nozarei pietuvināti pārstāvji, taču pašu skaistumkopšanas speciālistu tur nav, lai  ik vienam Latvijas skaistumkopšanas speciālistam būtu iespēja piedalīties šajā pasākumā, kā arī pamatojoties uz to, ka apzinot skaistumkopšanas nozares profesionāļus secinam, ka tie var pārstāvēt dalībnieku intereses, tādējādi atrasties interešu konfliktā un var būt netieši vai tieši saistīti ar izglītības iestādēm vai skaistumkopšanas speciālistu asociācijām, kas veicinātu neobjektīvu vērtējumu.
Vērtēšanas komisija pieteikumus izskatīs elektroniski neklātienē no 7.-20.februārim. 20.februārī- vērtēšanas komisijas katrs pārstāvis iesniedz savus vērtējumus Beauty Expert Award organizatoriem. Organizatori saskaita statistikas novērējumu un vērtēšanas komisijas vērtejumus kopā tādējādi tiek uzrādīts labākā speciālista vērtējums.
Kandidāti iesniedz: Ilustratīvu un aprakstošu informāciju par profesionālo pieredzi attiecīgajā darbības jomā: nozīmīgākie darbi, līdzdalība izstādēs, publikācijas vai citi materiāli, profesionālā tālākizglītība u.tt.) 
Balvas piešķiršana visās kategorijās ir vērsta uz izcilību, ko nosaka visaptverošs skatījums uz cilvēka izaugsmi.Pieteikumi tiks vērtēti pamatojoties uz “Beauty Expert Award” 2019 izstrādātiem kritērijiem, kuri ir balstīti uz četrām BEAUTY EXPERT AWARD pamatnostādnēm:
ATTĪSTĪBA
 • Dalība starptautiskās vai valsts skaistuma industrijas izstādēs, konkursos.
 • Tālākizglītība ārzemēs (Nepārtraukti iegūst zināšanas un pilnveido savu profesionālo attīstību).
 • Atzinības raksti, godalgotas vietas. Pateicību raksti.
 • Visaptverošs skatījums uz cilvēka izaugsmi salīdzinot kandidātus savā starpā
 • Izcili sasniegumi sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, organizatoriskos procesus.
 • Apmāca skaistumkopšanas nozares studentus, piedāvājot apmaksātas prakses vietas.
 • Papildus pēc vērtēšanas komisijas personīgā  skatījuma, speciālista iezīmes šajā kategorijā

ATBILDĪBA
 • Norādīts profesionālās izglītības apguves iestādes nosaukums.
 • Speciālista darbu atbilstība profesijas būtības aprakstam.
 • Speciālista tēls publiskajā vidē, kādu sniedz apkārtējai sabiedrībai par to, kāds ir izcils speciālists tādējādi veicinot nozares prestiža vairošana ar savu profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti.
 • Iesaiste labdarības pasākumos-nesavtīgs darbs nozares labā.
 • Saimnieciskās darbības statusa apliecinājums- pašnodarbināta persona vai darba ņēmējs (Norādīt juridisko formu)
 • Kvalitāte- Pēc fotogrāfijām tiks vērtēta kvalitāte kādā fotogrāfijas ir veidotas, kā pakalpojums tiek pasniegts un pozicionēts plašākai sabiedrībai, kā arī fotogrāfijā esošo darbu rūpīgums, izcilība novērtējot to smalkās detaļas.
 • Pozitīvas klientu atsauksmes, reitingi
 • Papildus pēc vērtēšanas komisijas personīgā  skatījuma, speciālista iezīmes šajā kategorijā

INOVĀCIJA
 • Papildus profesijai izveidota mācību iestāde, semināri, kursi, skaistumkopšanas veikals utt. Inovatīvi procedūru risinājumi.
 • Inovatīvi darbu risinājumi.
 • Ekoloģisks (videi draudzīgs) risinājums.
 • Sociālie mēdiji ir vieta radošām izpausmēm. Speciālista norādītajās profesionālajās interneta vietnēs un lapās.
 • Papildus pievienots video materiāls
 • Papildus pievienoti fotogrāfiju materiāli
 • Papildus pēc vērtēšanas komisijas personīgā  skatījuma, speciālista iezīmes šajā kategorijā

ILGTSPĒJA
 • Pieredze profesijā.
 • Uzstāšanās ar ziņojumiem starptautiskos vai valsts kongresos, konferencēs, simpozijos un citos pasākumos, tajā skaitā līdzautoriem.
 • Grāmatu autors vai līdzautors.
 • Publikācijas profesionālajos izdevumos
 • Dalība profesionālās  asociācijās
 • Papildus pēc vērtēšanas komisijas personīgā  skatījuma, speciālista iezīmes šajā kategorijā

Aicinām Jūs iepazīties “Beauty Expert Award” 2019 vērtēšanas komisijas pārstāvjiem.
47224395_2217984405189361_2070380120224301056_n.jpg
LAURA SAULĪTE- ilgadēja pieredze Cosmopolitan Latvia žurnālā kā redaktorei

48379840_2223494937971641_5335869160104656896_n
ANŽELA LUŽNOVA ir skaistumkopšanas nozares informatīva portāla e-beauty.lv galvenā redaktore, žurnāla “HAIR & BEAUTY Profesionāļiem” mākslinieciskais redaktors, projekta “BeautyConsulting” trenere un koučings, pasniedz topošiem skaistumkopšanas speciālistiem dažados mācību centros un koledžos tādus priekšmetus, kā: Uzņēmējdarbības pamati, Mārketings, Nodokļi un grāmatvēdība. 

48363483_2222743661380102_4699836786203951104_n
UNA ULME. Una ar skaistumkopšanas nozari ir saistīta vairāk nekā 10 gadus, pēdējie trīs no tiem ir žurnāla “PASTAIGA” skaistuma redaktores amatā. Strādājusi žurnālistikas nozarē- Latvijas televīzijā, Ministru kabinetā un Latvijas Nacionālajā radio un Televīzijas padomē. Una ir arī izveidojusi savu blogu ageless.lv, kurā sniedz lasītājām padomus, atbalstot veselīga dzīvesveida pamatprincipus.
Viņa par sevi saka: “Mans iedvesmas avots ir ceļojumi, enerģijas uzlādes vieta – lauku mājas, bet labas pašsajūtas pamats joga un pirts. Es mīlu pavadīt laiku savu brīnišķīgo draudzeņu kompānijā, ar kurām kopā izbaudām lielpilsētas kultūras, modes un izklaides pasākumus”.
Unas moto ir: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. 

JEĻENA SIKORSKI. Jeļena ir  žurnāla “LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES” galvenā redaktore. Vadošais žurnāls medicīniskās kosmetoloģijas un lietišķās estētikas nozares profesionāļiem. Praktiska informācija skaistumkopšanas profesionāļiem.

(TIKS PAPILDINĀTS)

BEAUTY EXPERT

%d bloggers like this: