LIKUMDOŠANA

Jaunie noteikumi pieņemti 09.10.2018 – “Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai”, kuros atmestas novecojušas un neaktuālas prasības, kā arī noteiktas jaunas prasības šo pakalpojumu sniedzējiem.

Veselības ministrija (VM) jaunos noteikumus izstrādājusi, par pamatu ņemot spēkā esošās higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem, kā arī frizētavām. Noteikumi izstrādāti, atmetot novecojušas un neaktuālas prasības, kā arī nosakot jaunas atbilstoši jaunākām tehnoloģijām un praksei skaistumkopšanas jomā, skaidroja VM.

Tā kā daudzu skaistumkopšanas procedūru laikā var tikt traumēta āda, kas ir augsts riska faktors, lai lietojot nesterilus instrumentus, notiktu inficēšanās ar HIV, kā arī B vai C hepatītu, VM ar izmaiņām iecerējusi mazināt infekciju slimību risku un nodrošināt drošākus pakalpojumus patērētājiem.

Viena no izmaiņām ir aizliegums izmantot ultravioleto starojumu emitējošas iekārtas instrumentu sterilizācijas procesa nodrošināšanai, jo tās nemaz nenodrošinot sterilizācijas procesu. Tāpat noteikts zema, vidēja un augsta inficēšanās riska instrumentu iedalījums, kā arī detalizētākas prasības instrumentu apstrādei pirms pakalpojuma sniegšanas.

Noteikumi nosaka, ka turpmāk pakalpojumu sniedzējam būs arī pienākums informēt patērētāju par iespējamiem riskiem veselībai.

Vienlaikus noteiktas jaunas prasības saistībā ar pakalpojumu sniegšanu nepilngadīgām personām. Turpmāk pakalpojuma sniedzējam pirms augsta riska pakalpojuma sniegšanas jauniešiem būs jāpārliecinās par viņu vecumu, kā arī jāsaņem vecāku piekrišanu pakalpojuma saņemšanai. Tas nozīmē, ka pirms augsta riska pakalpojumu sniegšanas, pakalpojuma sniedzējam jāveic pārrunas ar vismaz vienu no bērna vecākiem.

Noteikumos gan nav noteikta prasība, ka nepilngadīgai personai pirms pakalpojuma saņemšanas jāuzrāda vecāku rakstiska atļauja, jo tad netiks nodrošināts, ka bērni bez vecāku ziņas nesaņem augsta riska pakalpojumus. VM uzskata, ka vecāku atļauju iespējams viltot, kā rezultātā pakalpojuma sniedzējam nav iespēja pārliecināties par tās autentiskumu.

VM informēja, ka noteikumos joprojām atstāta prasība par tiesībām atteikt pakalpojumu, ja patērētājam ir redzamas ādas vai gļotādu slimības pazīmes, bet nav ārsta izziņas, kas apliecina, ka slimība nav lipīga.

Noteikumos nosauktas arī prasības pakalpojumu sniegšanas telpām, aprīkojumam un darba piederumiem. Turpmāk pakalpojumu sniedzēja telpām nav jābūt izvietotām publiskās vai dzīvojamās ēkās, tomēr noteikta jauna prasība – pakalpojumu sniegšanas telpās jānodrošina aukstā un karstā ūdens padeve, kā arī kanalizācijas sistēma.

Noteiktas arī konkrētas prasības pakalpojumu sniegšanai izmantojamo virsmu kopšanai, bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un veļas apritei, kā arī mobilo pakalpojumu sniegšanai. Savukārt, lai veicinātu izpratni par pareizu telpu un aprīkojuma uzturēšanu, noteikumos detalizēti nosauktas prasības pakalpojumu sniegšanas telpu un to aprīkojuma uzturēšanai. Tas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējam būs jāizstrādā aprīkojuma un instrumentu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plāns.

Pēc ministrijas paustā, daļai no prasībām, tostarp instrumentu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plāna izstrādei, uzskaites nodrošināšanai par instrumentu dezinfekciju un sterilizāciju, aizliegumam lietot ultravioleto staru iekārtas instrumentu sterilizācijas procesam, apmācību programmas par higiēnas prasībām apgūšanai, noteikts gada pārejas periods, kas ļauj pakalpojumu sniedzējiem pielāgoties to izpildei līdz nākamā gada 1.oktobrim.

Pēc Veselības inspekcijas kontroļu rezultātiem no 2014. līdz 2016.gadam vidēji 50% plānveidā kontrolētajos skaistumkopšanas objektos tika konstatētas dažāda veida neatbilstības normatīvo aktu prasībām, savukārt vidēji 24% skaistumkopšanas objektu tika konstatēti pārkāpumi tieši saistībā ar dezinfekcijas un sterilizācijas prasību ievērošanu.

VM informēja, ka uz 2017.gada jūniju paziņojumus par darbības sākšanu sniegušas 795 fiziskās personas, kuras sniedz manikīra pakalpojumus, 1440 fiziskās personas, kuras sniedz frizieru pakalpojumus un 509, kas sniedz kosmetoloģijas, skaistumkopšanas, tostarp masāžas, pakalpojumus. Vienlaikus uz 2017.gada jūniju paziņojumus iesnieguši 570 uzņēmumi, kas sniedz manikīra pakalpojumus, 570, kas sniedz frizieru pakalpojumus, un 398, kas nodrošina kosmetoloģijas, skaistumkopšanas un masāžas pakalpojumus

MK noteikumi higiēnas noteikumi

BEAUTY EXPERT

%d bloggers like this: