JA PLĀNO SNIEGT SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMUS

Ja pakalpojuma sniedzējs ir reģistrējis saimniecisko darbību (piemēram, SIA, IK, pašnodarbināta persona, patentmaksas maksātājs) un plāno sniegt

−        dažādus skaistumkopšanas pakalpojumus,

−        tetovēšanas, mikropigmentācijas, skarifikācijas, pīrsinga pakalpojumus,

−        solārija pakalpojumus,

−        publiskas lietošanas pirts pakalpojumus,

−        publiskas lietošanas peldbaseina pakalpojumus,

par to nepieciešams paziņot* Veselības inspekcijai, aizpildot speciālu iesnieguma veidlapu. Iesniegums ir jāiesniedz arī tiem pakalpojumu sniedzējiem, kas skaistumkopšanas pakalpojumus veic izbraucot pie klienta vai savā dzīvesvietā, kā arī uzņēmumiem, piemēram, viesnīcām, sporta klubiem, ja klientu ērtībām tiek piedāvāti kādi no iepriekš minētiem pakalpojumiem.

Par savu darbību nav jāpaziņo tiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā uz darba līguma pamata un neveic saimniecisko darbību (t.i., nav reģistrēti VID).

Iesnieguma veidlapas pieejamas šeit:

1) sūtīšanai elektroniski:

−        veidlapu fiziskām personām (piemēram, pašnodarbināta persona, patentmaksas maksātājs) lejupielādēt šeit

−        veidlapu juridiskām personām (piemēram, SIA, IK) lejupielādēt šeit

2) sūtīšanai pa pastu vai iesniedzot klātienē:

−        veidlapu gan fiziskām, gan juridiskām personām lejupielādēt šeit

Iesnieguma veidlapu Veselības inspekcijā var iesniegt dažādos veidos:

Ja ir mainījusies norādītā informācija paziņošanas iesnieguma veidlapā, piemēram, tiek sniegti jauni skaistumkopšanas pakalpojumi vai mainījusies salona adrese, par to ir nepieciešams informēt Veselības inspekciju, iesniedzot iesniegumu.

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot pa tālr. 67081600. Veselības inspekcijas darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:30 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.

Veselības inspekcija sabiedrības informēšanas nolūkos publicē to skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuru paziņošanas iesniegumi Veselības inspekcijā ir saņemti un izskatīti. Saraksts tiek aktualizēts reizi mēnesī:

Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji (23.01. 2019., Excel, 1.51 MB)

* No 2016. gada 1. janvāra Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.693 „Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu” nosaka, ka pirms tādas saimnieciskās darbības uzsākšanas, kas saistīta ar skaistumkopšanas (izmantojot fiziskās, fizikālās, ķīmiskās metodes), solārija, manikīra, pedikīra, friziera, publiskas lietošanas pirts, publiskas lietošanas peldbaseinu, kā arī tetovēšanas, skarifikācijas, permanentā grima, mikropigmentācijas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanu, pakalpojuma sniedzējam jāiesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu, paziņojot par saimnieciskās darbības uzsākšanu.

Skaistumkopšanas pakalpojumi ir saistīti ar paaugstinātu infekcijas slimību izplatīšanās risku un, neievērojot higiēnas prasības, var būt viens no iemesliem B un C vīrushepatīta, HIV un citu infekcijas slimību izplatīšanai, tādēļ ir īpaši svarīgi uzraudzīt šo pakalpojumu sniedzējus.

** Drošs elektroniskais paraksts jeb e-paraksts ir elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienoti datorā sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.). Vairāk informācijas par e-parakstu skatīt šeit.
! E-pastam pievienotam paziņojumam bez paraksta nav juridiska spēka un iestāde ir tiesīga atstāt to bez izskatīšanas.

Papildu informācija:

BEAUTY EXPERT

%d bloggers like this: