Pirtnieks

Profesijas būtības apraksts: Pirtnieks izvērtē klienta vajadzības un klienta fizisko stāvokli, īsteno pirts procedūras un konsultē klientu par veselīgu dzīvesveidu. Profesijas reglamentācija, papildu prasības: Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības pārbaude. Sekmīgi jānokārto sertifikācijas eksāmens. Sertifikāta derīguma termiņa beigās ir jāveic resertifikācija ne biežāk kā reizi 5 gados saskaņā ar profesionālās asociācijas (biedrības) un akreditētās mācību iestādes izstrādātiem resertifikācijas noteikumiem. Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: EN: sauna attendant (ISCO) .

Kods: 5142 13

Kvalifikācijas līmenis: 3. LKI

Saistītās profesijas: pirts meistars

BEAUTY EXPERT

%d bloggers like this: