Pirts meistars

Profesijas būtības apraksts: Pirts meistars novērtē klienta fizisko un emocionālo stāvokli, izstrādā, plāno un veic radošas un individualizētas pirts procedūras. Konsultē klientu par veselīgu dzīvesveidu. Profesijas reglamentācija, papildu prasības: Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības pārbaude. Sekmīgi jānokārto sertifikācijas eksāmens un atkārtoti jāveic resertifikācija pēc sertifikāta termiņa beigām. Sertifikāta derīguma termiņa beigās ir jāveic resertifikācija ne biežāk kā reizi 5 gados saskaņā ar profesionālās asociācijas (biedrības) un akreditētās mācību iestādes izstrādātiem resertifikācijas noteikumiem.

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: EN: sauna master .

Kvalifikācijas līmenis: 4 . LKI

Saistītās profesijas: pirtnieks

BEAUTY EXPERT

%d bloggers like this: