SPA speciālists

Profesijas būtības apraksts: SPA speciālists novērtē klienta fizisko un emocionālo stāvokli, izstrādā un veic radošas un individualizētas SPA procedūras. Konsultē klientu par veselīgu dzīvesveidu. Profesijas reglamentācija, papildu prasības:  Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības pārbaude. Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: EN: SPA attendant (ISCO) .

Kvalifikācijas līmenis: 4. LKI

Kods: 5142 17

BEAUTY EXPERT

%d bloggers like this: