PRIVĀTUMA POLITIKA

Nosūtot pieteikumu kandidāts piekrīt savai datu apstrādei “Beauty Expert Award” pasākuma ietvaros 
Kandidāta personas identifikācija, kontaktinformācija, izglītības dokuments, fotogrāfijas un attēli, video dati, atzinības rakstu datu apstrādei skaistumkopšanas nozares Gada balvas “Beauty Expert Award” ietvaros tiks izmantoti šādiem mērķiem
Fotogrāfijas un video materiāli
Nosūtot fotogrāfijas un video failus, autors apliecina, ka turpmāk tās var tikt izmantotas “Beauty Expert Award” informatīvajos materiālos gan elektroniskā, gan drukātā veidā, bez laika un teritoriālā ierobežojuma, un garantē ka pret “Beauty Expert Award” nebūs pamata un netiks vērsti nekāda veida prasījumi, t.sk. materiāla rakstura prasījumi saistībā ar autortiesībām un mantiskajām tiesībām.
Nosūtot fotogrāfijas un video failus konkursam, to autors garantē, ka konkursam iesniegto fotogrāfiju radīšanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu autortiesības un/vai mantiskās tiesības. Fotogrāfiju autors uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties “Beauty Expert Award”, ja trešās personas ceļ pretenzijas par konkursam iesūtīto fotogrāfiju vai tā atsevišķu fragmentu autorību.
Kandidāts ir atbildīgs par personām, kuras atrodas viņa fotogrāfijās un apņemas nosūtīt tikai to personu fotogrāfijas, kuras tam devušas rakstisku vai mutisku atļauju, pretējā gadījumā, kandidāts apņemas uzņemties visu atbildību par jebkādiem iebildumiem un pretenzijām.
Sagatavojot un nosūtot nepieciešamos dokumentus konkursam, autors piekrīt visiem konkursa noteikumiem un nosacījumiem.
Paziņojums par datu apstrādi
Iesniedzot pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa, pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem. Iesniedzot šo pieteikumu, piekrītu, ka mani/ vai uzņēmuma dati tiek apstrādāti Latvijas skaistumkopšanas nozares Gada balvas “Beauty Expert Award” ietvaros ar mērķi- pieteikumu apstrādē, pieteikumu vērtēšanas procesā. Iegūstot nominata titulu- pasākuma norises laikā, kā arī pasākuma publikācijās – www.beautyexpert.lv, soc.tīklos- facebook, instagram- beauty expert, beauty expert award un Beauty Expert Award sadarbības partneru interneta vietnēs, medijos, žurnālos.
Es, pieteikuma iesniedzējs piešķiru- Beauty Expert Award un skaistumkopšanas nozares izglītības kvalitātes fondam atsaucamas, pastāvīgas un bez atlīdzības tiesības un izmantot, reproducēt, rediģēt, attēlot, pārsūtīt, sagatavot, modificēt, publicēt un citādi izmantot visu vai jebkuru manu pieteikuma materiālu daļu un visos plašsaziņas līdzekļos kas tagad ir zināms vai turpmāk tiks izveidots, internetā un visā pasaulē. Kā arī Beauty Expert Award ietvaros, kādam no sadarbības partneriem. Es piekrītu aizstāvēt Beauty Expert Award pret, to kurš vēlas iesniegt prasību vai prasības tiesā, saistībā par manu pieteikuma saturu, vai kāda cita veida dēļ, kas rodas, publicēšanas vai rādīšanas jebkurā interneta vietnē, medijos vai žurnālā. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir atbildīgs par personām, kuras atrodas viņa foto un video materiālos un apņemas nosūtīt tikai tos video, kuras tam devušas rakstisku vai mutisku atļauju, pretējā gadījumā, kandidāts apņemas uzņemties visu atbildību par jebkādiem iebildumiem un pretenzijām. Esmu informēts par to, ka jebkurā laikā varu atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei- nosūtot atteikuma informāciju uz info@beautyexpert.lv
Pārzinis: nodibinājums “skaistumkopšanas nozares izglītības kvalitātes fonds”
BEA privātuma politika
Datu aizsardzības piekrišana balvu pasniedzējiem
Datu aizsardzības piekrišana vērtēšanas komisijai

BEAUTY EXPERT

%d bloggers like this: